اطلاعات خرید

سفارش های شهر ارومیه در همان روز یا روز بعد تحویل داده خواهد شد و سفارش های شهرهای دیگر حداکثر تا یک هفته به دست مشتریان عزیز خواهد رسید.

بعد از سفارش شما پیامی تحت عنوان سفارش شما ثبت شد دریافت میکنید و بعد از آن طی چند روز سفارش به دست شما خواهد رسید.

فعلا این قسمت که برای سفارش فاکتور دریافت میکنید فعال نیست و در آینده ای نه چندان دور فعال خواهد شد

اطلاعات پرداخت

اگر در هنگام تحویل با کالای آسیب دیده مواجه شدین میتوانید با پشتیبانی تماس گرفته و کالا را مرجوع کنید.

تا قبل از زمان پرداخت میتوانید سفارش خود را لغو کنید ولی بعد از پرداخت امکان لغو نیست مگر اینکه با پشتیبانی تماس بگیرید و سفارش را لغو کنید.

از طریق کد رهگیری میتوانید بسته پستی خود را پیگیری کنید و ببنید در کدام مرکز پستی است.