معرفی مجموعه اورشاد

اورشاد تیمی از متخصصین ،مشاورین و کارشناسان مجرب زخم و دیابت است ، که درمان ،مراقبت،مشاوره به بیماران، تجهیزات سلامت مورد نیاز این قشر را با بهترین کیفیت مهیا می سازد. 

با افزایش افراد سالمند و بیماران دیابتی در جامعه، برآن شدیم که برخی از مشکلات درمانی و مراقبتی این عزیزان را مرتفع سازیم.لذا بر خود واجب دانستیم که تیمی از متخصصین ،مشاورین و کارشناسان مجرب زخم و دیابت را گرد هم آوریم ، تا ضمن درمان ،مراقبت،مشاوره به بیماران، تجهیزات سلامت مورد نیاز این قشر را با بهترین کیفیت مهیا سازیم.
مجموعه اورشاد طب فعالیت خود رادر سه محور اصلی زیر با مجوزهای قانونی بنا نهاده است
الف:کلینیک زخم دکتر مشیری
ب:مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری در منزل امداد
ج:فروشگاه کالای پزشکی اورشاد
درکل این مجموعه دارای پنج واحد اختصاصی زیر میباشد
واحد پزشکی
واحد زخم
واحد مشاوره
واحد پرستاری
واجد فروش تجهیزات سلامت
امید داریم با اتکال به خداوند متعال و اتحاد و همکاری در این راه بتوانیم گوشه ای از مشکلات بیماران سالمند ،دیابتی و تختخوابی را مرتفع سازیم